Cinc Sentits
Carrer d'Entença, 60
+34 93 323 9490
POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

Un cop feta la reserva mitjançant el motor web rebrà un correu electrònic confirmant la validesa de la mateixa amb tota la informació corresponent.

Si voleu modificar la data de reserva o el nombre de comensals, la seva petició serà atesa sempre que es realitzi amb una antelació mínima de l'hora concertada, i si hi ha places disponibles. Pot dur a terme el tràmit per email a info@cincsentits.com

Li comuniquem que dies abans de la data i hora reservada, rebrà un mail i sms on haurà reconfirmar o cancel·lar la reserva en els enllaços que estan habilitats per a tal efecte, si existissin.

Només un cop reconfirmada la reserva per vostè des del correu electrònic o sms, tindrà la seva reserva completament confirmada.

Si ho prefereix pot dur a terme la confirmació trucant a el telèfon de restaurant abans de la data de reserva.

En cas que els comensals no es presentaren, no existís avís per part seva o no cancel·lin amb un mínim de 48 hores d'antelació a l'hora reservada, es procediria a cobrar l'import corresponent per persona, en cas que la reserva portés una política de cancel·lació associada.

-------

AVÍS LEGAL

En compliment de l'REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) l'informem que per tal de gestionar la seva reserva i remetre-li informació comercial sobre productes i serveis, es requereix que ens faciliti determinades dades personals, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats a la base de dades de restaurant. El marcatge dels Check-Box corresponents de l'motor de reserves, constitueix el consentiment exprés a l'tractament de les dades personals. Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s'aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de 27 d'abril de 2016. Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen: gestionar la seva reserva i remetre-li informació comercial sobre els seus productes i serveis. Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens facilita són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per la qual els hi sol·licitem. En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit que preveu la llei d'acord amb el procediment legalment establert, mitjançant un escrit signat acompanyat de fotocòpia de l'DNI dirigit a l'adreça de l'restaurant, o mitjançant correu electrònic a l'adreça electrònica de l'restaurant. Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament de la nostra base de dades, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que el restaurant ho consideri.