El Taller
Carrer de Sant Pere, 14
+34 977 13 90 12
Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa a l'interessat del següent:

 
 1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat:

Cal Brut SL

Adreça postal:

Sant Pere 14, 43004, Tarragona, Tarragona, ES

CIF:

B55706618

Correu electrònic: reserves@eltallertgn.com

Pàgina web:

https://www.eltallertgn.com/

 

 1. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Es tractaran les dades per a la gestió de la reserva, la prestació del servei i prospecció comercial dels nostres serveis/productes, així com per evitar duplicitats amb altres restaurants que comparteixin programari de reserves.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari, mentre no se'n sol·liciti la supressió, o bé fins que deixin d'ajustar-se a la finalitat per a la qual van ser recollides.

 

 1. LEGITIMACIÓ

La base legal sobre la qual es fonamenta el tractament de les dades és la següent:

 • Consentiment inequívoc i exprés dels nostres clients per rebre el servei prestat.

 • Execució d'un contracte o mesures precontractuals.

 • Interès legítim.

 • Seguiment d'obligacions legals.

 

 1. DESTINATARIS

Es podran realitzar cessions de dades a proveïdors o per a fins estadístics.

Les dades es cedeixen a RESTAURANT BOOKING SOLUTIONS SL (CoverManager) per a la gestió de les reserves en virtut d'un contracte d'encarregat de tractament de dades. Més info sobre la política de privacitat de CoverManager a https://www.covermanager.com/politica-privacidad/ També es podran realitzar cessions de dades a altres restaurants que comparteixin el mateix programari de reserves únicament amb la finalitat de detectar duplicitats.

 
 1. DRETS

Li emparen els drets següents recollits pel RGPD:

 • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals, es podrà requerir informació al responsable d'un fitxer sobre si les dades personals estan sent tractades.

 • Dret a sol·licitar la rectificació, permet sol·licitar la modificació de dades que siguin inexactes o incomplets.

 • Dret a oposar-se al tractament, permet sol·licitar que deixin de tractar-se les dades sota els requisits establerts legalment.

 • Dret a sol·licitar la seva supressió revocar el consentiment prestat i sol·licitar que s'eliminin les dades personals.

 • Dret a la limitació del tractament: dret a exigir que s'apliquin mesures sobre aquestes dades per, entre altres coses, evitar-ne la modificació o, si s'escau, l'esborrament o la supressió.

 • Dret a la portabilitat de les dades: sol·licitar que se li faciliti la informació en un format estructurat i clar a un altre Responsable.

Com exercir aquests drets?

- Mitjançant un escrit dirigit a Sant Pere 14, 43004, Tarragona, Tarragona, ES.

 

- Mitjançant correu electrònic dirigit a reserves@eltallertgn.com

 

A més, en qualsevol moment si l'interessat considera que les seves dades no estan sent tractades de la manera adequada o segons requereixi l'interessat, aquest podrà presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).